Silhouette Face Lift

तुम्हाला माहीत आहे का? तुम्ही तुमचा चेहरा शस्त्रक्रियेविना तरुण सुरकुत्यारहित बनऊ शकतात. सध्याच्या सौंदर्य शास्त्रातील नवीनंतर असा प्रयोग म्हणजे सिलव्हाऊट फेसलिफ्ट . ह्या प्रोसिजर मध्ये बारीक थ्रेड चेहऱ्याचा झुकलेला भाग सुरकुत्या उंचावण्यासाठी वापरले जातात आणि चेहऱ्याचा व मानेचा भरिवपणा वाढवतात….

Read More

About Laser Varicose Vein

व्हेरीकोज व्हेन्ससाठी एंडोव्हीनस लेसर थेरपी डॉ. गौतम गांगुर्डे प्लास्टिक, रिकॉन्संट्रेक्टिव्ह आणि कॉस्मेटिक सर्जन. व्हेरीकोज व्हेन्स म्हणजे काय ? टच्च फुगलेल्या , वेड्या वाकडया , नागमोडी रक्त वाहिन्यांना व्हेरीकोज व्हेन्स म्हणतात . व्हेरीकोज व्हेन्स कशामुळे होतात ? व्हेरीकोज व्हेन्स हा जरी…

Read More